Najvažniji deo sastanka zapravo počinje pre samog sastanka – u fazi pripreme za sastanak. Pre nego što zakažete sastanak, zapitajte se koja je svrha sastanka i šta želite da postignete kao ishod sastanka....