U prethodnom tekstu, bilo je reči o pripremi za sastanak i važnosti definisanja svrhe i ishoda sastanka. Sada ćemo reći nešto više o toku sastanka i šta treba raditi nakon sastanka....